Penafian

Sebarang pandangan atau pendapat yang diwakili dalam blog ini adalah peribadi dan milik pemilik blog semata-mata dan tidak mewakili pandangan orang, institusi atau organisasi yang pemiliknya mungkin atau mungkin tidak dikaitkan dengan kapasiti profesional atau peribadi, melainkan dinyatakan dengan jelas.

Sebarang pandangan atau pendapat tidak bertujuan untuk memburukkan mana-mana agama, kumpulan etnik, kelab, organisasi, syarikat atau individu.

Semua kandungan yang disediakan di blog ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Pemilik blog ini tidak membuat sebarang pernyataan tentang ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat di laman web ini atau ditemui dengan mengikuti mana-mana pautan di laman web ini.

Pemilik tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini mahupun untuk ketersediaan maklumat ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kecederaan atau kerosakan daripada paparan atau penggunaan maklumat ini.

Fail dan Imej Boleh Muat Turun

Sebarang fail yang boleh dimuat turun, termasuk tetapi tidak terhad kepada pdf, dokumen, jpeg, png, disediakan atas risiko pengguna sendiri. Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kecederaan atau kerosakan akibat fail yang rosak atau rosak.

Komen

Komen dialu-alukan. Walau bagaimanapun, pemilik blog berhak untuk mengedit atau memadam sebarang komen yang dihantar ke blog ini tanpa notis kerana :

– Komen yang dianggap sebagai spam atau spam yang boleh dipersoalkan.- Komen termasuk kata-kata kotor.- Komen yang mengandungi bahasa atau konsep yang boleh dianggap menyinggung perasaan.- Komen yang mengandungi ucapan benci, ancaman yang boleh dipercayai atau serangan langsung ke atas individu atau kumpulan.

Pemilik blog tidak bertanggungjawab ke atas kandungan dalam ulasan.

Penafian blog ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: